Belangrijke informatie en tips over uitvaart-verzekeringen:

Als u nog géén uitvaartverzekering heeft :

A.  Sluit een uitvaartverzekering met een verzekerd bedrag af. U bent het voordeligst uit en uw      nabestaande(n) heeft/hebben zo de grootst mogelijke keuzevrijheid, te weten:
     1. Vrije keuze van uitvaartondernemer, die de uitvaart uitvoert.
     2. Vrije keuze waar u wordt opgebaard, thuis of in het uitvaartcentrum van uw keuze.
     3. Het verzekerd bedrag is door u geheel vrij te besteden aan de uitvaart.

N.B.  Een overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit bij overlijden, als u binnen de looptijd van deze          overlijdensrisicoverzekering komt te overlijden !! Heeft u een overlijdensrisicoverzekering met een          looptijd tot uw 65e levensjaar, dan keert deze verzekering alléén uit, als u vóór uw 65e komt te          overlijden.
         >>  Overlijdt u dus op 66 jarige leeftijd, dan keert deze overlijdensrisicoverzekering niets uit, omdat de                 looptijd van deze verzekering is verstreken. Uiteraard kunt u ook een pakketpolis afsluiten.
                De verzekerde producten en diensten worden weergegeven op de polis.
                Let op: de verzekeraar kan de verzekerde diensten of producten tijdens de looptijd wijzigingen.
                Bij een pakketpolis is het heel vaak ook zo, dat u verplicht bent om de uitvaart door een bepaalde                 uitvaartonderneming te laten uitvoeren. Als u dat niet doet, wordt er gekort op de uitkering.

B.  Sluit u een uitvaartverzekering al op jonge leeftijd af, dan heeft u de volgende voordelen:
     1.  De (gemiddelde) premie gedurende de looptijd is laag.
     2.  U kunt niet geweigerd kunt worden, als u op latere leeftijd een slechte gezondheid zou krijgen.
          !! Laat uw uitvaartverzekering zo lang mogelijk doorlopen en het verzekerd bedrag jaarlijks           indexeren. Dan is er normaal gesproken geen geld tekort bij uw overlijden. Loopt én indexeert uw           uitvaartverzekering tot 65 jaar en u overlijdt op 80 jarige leeftijd, dan zal het verzekerd bedrag niet           meer afdoende zijn om de uitvaartkosten te betalen, omdat de kosten van een uitvaart elk jaar           stijgen. Laat daarom de verzekering zo lang mogelijk doorlopen.

Als u een uitvaartverzekering heeft:

Kijk op het laatste polisblad of de laatste winstbrief van uw verzekeraar, of er een pakket of een verzekerd bedrag staat vermeld.
>  Bij een geldverzekering, staat een verzekerd- of gegarandeerd bedrag met of zonder winstdeling     vermeld.
>  Bij een pakketpolis staan de verzekerde uitvaartdiensten- en producten vermeld.
    ECHTER: vraag tijdig (liefst) per email na of de verzekerde uitvaartdiensten- en producten nog steeds     actueel zijn. Het kan zijn dat deze gewijzgd zijn. Indien de polisvoorwaarden gewijzigd worden ontvangt     u hiervan schriftelijk of per email bericht. Heeft u een pakketpolis en u wilt iets anders dan vermeld in het     pakket, vraag dan van tevoren na wat de polis in dat geval uitkeert.

Wilt u bijverzekeren, om te voorkomen dat er geld tekort is bij uw uitvaart?
Kies dan ten alle tijden voor een extra verzekerd bedrag in de vorm van een uitvaartverzekering.
Dit bedrag is dan bij het ingaan van de polis verzekerd en dus direct bij overlijden beschikbaar.
Als u zelf gaat “sparen”, dan loopt u het risico dat er nog niet genoeg geld is gespaard ten tijde van uw overlijden.

Kunt u in één keer een som geld inleggen in een uitvaartverzekering?
Overweeg dan een depositostorting in een nieuwe uitvaartverzekering (met een verzekerd bedrag) te doen. Het geld levert elk jaar rente of rendement op, dus het verzekerd bedrag wordt hierdoor elk jaar ook iets hoger.